پروژه های در دست انجام

این گروه با در اختیار داشتن تجهیزات، انواع دستگاه های بازرسی و پرسنل مجرب با خوشنامی در مدت این 27 سال گام برداشته ایم

مخزن آب شرکت تخته فشرده سازی پاک چوب

جایگاه تقویت فشار گاز اندیمشک خوزستان

پایپینگ های سایت فرمالین شرکت پاک چوب خوزستان

قطعات میکسر پتروشیمی آبادان

شایان موزاییک

مخزن آب پسماند شرکت شایان موزائیک

فهرست