قطعات میکسر پتروشیمی آبادان

نوع فلز: استیل
اجرا :سندبلاست sa1. 5-اجرای 500 میکرون رنگ اپوکسی فنولیک
محل اجرا :کارگاه نظر آباد

فهرست